HMS

HMS

Era Facility Services AS stiller høye krav til helse, miljø og sikkerhet.

Kvaliteten av innemiljø og inneklima er av vesentlig betydning, fordi de fleste av oss oppholder oss inne 80-90 prosent av tiden. Det viser seg ofte at med et dårlig inneklima, vil produktiviteten hos de ansatte reduseres opptil 15% og av og til mer. Ved å sørge for et rent innemiljø på arbeidsplassen og i hjemmet, medfører dette mindre sykefravær. Bedre produktivitet på arbeidsplassen gjennom trivsel, velvære, tiltaksevne, helse gir økt arbeidsevne/ytelse og betyr en økonomisk vinning for bedriften.
Godt renhold er nødvendig for å få et godt inneklima.

Støv og renhold
Støv og svevestøv er som bittesmå glidefly, hangglidere eller paraglidere lastet med kjemiske stoffer som kan komme helt inn i oss.
Svevestøv pustes inn og kan komme helt inn i oss med kjemiske stoffer, irritantier og allergener.
Det betyr mye for helse eller sykdom.
Renhold er derfor et meget viktig element i arbeidet for et godt og sunt innemiljø.
 
Renhold har fire like viktige sider:
• Minst mulig tilsmussing, støvsamling og svevestøv.
• Minst mulig forurensning av støvet med kjemiske stoffer og allergener.
• Tilrettelegge for godt renhold og god rengjøring
• Fjerne støv og smuss (“rengjøring”) på beste måte.
 
Renhold krever at alle viser hensyn og omtanke.
Rengjøring krever opplæring, omtanke, kyndighet og riktig utstyr.
Kvaliteten av innemiljøet bestemmes av mange faktorer enkeltvis og i gjensidig samvirke.
Vi påvirkes i særlig grad av kjemiske og immunologisk aktive stoffer i gassform og i og på støv som pustes inn, og som kommer på hud og slimhinner. 

Vår prosedyre sikrer at rengjøring og desinfeksjon (smitterenhold) utføres på en slik måte at smitteoverføring ikke skjer, at hygienekrav ivaretas og at kvalitetsmål oppnås. Gjelder arbeid som utføres etter smitte eller søl av blod og/eller kroppsvæsker, samt opprydding i forhold til ekstremtiltak i bebodd/avdødes leilighet etc.
 
Ved utførelse av risiko-smitterenhold bruker vi drakter og utstyr, samt spesialkjemikalier som er egnet til bruk for denne type arbeid.

Kontakt oss skjema

Kontakt oss

Era Facility Services AS

Adresse: 
Garver Ytteborgsvei 96, 0977 Oslo  

Sentralbord - Vakttelefon: +47 465 12 151

Organisasjonsnummer :   924704594