Om oss

Om oss

Era Facility Services AS er en sammenslåing av Rentofix AS og Renek AS.

Era Facility Services AS 
tilbyr ulike tjenester, som all type renhold, tepperens, oppskuring og boning, dødsbo, vinduspuss, flyttetjenester både næring og privat, tømming av innbo, kontorrekvisita, hygieneartikler, toalettpapir og tørkepapir m.m. for bedrifter i alle bransjer også offentlige institusjoner og privatmarkedet.

 
Era Facility Services AS følger alle gjeldende forskrifter og lover, slik at bedriften til enhver tid er godkjent i Arbeidstilsynets register over godkjente renholdvirksomheter.
Dette betyr at bedriften har godkjent vernetjeneste, internkontroll av HMS, følger allmenngjøring av tariffavtale for renholdvirksomheter, grønn punkt, Godkjent i Start Bank, kvalitetssikring gjennom god opplæring og oppfølging av de ansatte med regelmessige kontroller og kursing.
 
Era Facility Services AS er kvalitetssikret med utgangspunkt i NSINSTA 800. 
Vi har et høyt fokus på trivsel og arbeidsmiljø. Vi har jevnlige samtaler med de ansatte, slik at vi opprettholder motivasjon og samhold på arbeidsplassen.
Dette fører til god trivsel blant de ansatte og lite sykefravær. Ved sykdom har vi etablert et eget team, som stepper inn og gjennomfører arbeidet.
Vi utarbeider våre planer og tilbud ihht NSINSTA 800 standard. Vi har konkurransedyktige priser, som er tilpasset ditt behov og budsjett.

Era Facility Services AS sørger for at kunden alltid er satt i fokus, slik at dine forventninger som kunde er ivaretatt og vårt arbeid utføres profesjonelt og til avtalt pris. Dette medfører at det er enkelt å være kunde hos Rentofix AS. Vi passer på at kunden til enhver tid er fornøyd. Dette forutsetter at kvaliteten er ivaretatt, samt god kommunikasjon.
 

Vår visjon er Renhold og flytting på sitt beste!
 
Du som kunde skal oppleve at vårt merkenavn er av høy kvalitet og service. Vi har satt fokus på å være innovative, slik at vår kompetanse regelmessig utvikles og vi holder tritt med de moderne og teknologiske fremskrittene innen vår bransje.
 
Høy kvalitet på renholdet til rett tidspunkt, pålitelighet, lojalitet og pris! Dette gjør vi ved å sette kunden i fokus, samt levere en høy service med det lille ekstra slik at du som kunde får litt mer enn forventet. 
 

Kontakt oss skjema

Kontakt oss

Era Facility Services AS

Adresse: 
Garver Ytteborgsvei 96, 0977 Oslo  

Sentralbord - Vakttelefon: +47 465 12 151

Organisasjonsnummer :   924704594